B A Bay

Der er masser af gode sanglege på engelsk. Her kan I som forældre lege med sproget og lyrikken.

B A Bay, B E Bee
B I Bickie Bye B O Bo
Bickie Bye Bo B U Boo
Bickie Bye Bo Boo

C A Say, C E See
C I Sickie Sye C O So
Sickie Sye So C U Soo
Sickie Sye So Soo

D A Day, D E Dee
D I Dickie Dye D O Doe
Dickie Dye Doe D U Do
Dickie Dye Doe Do

F A Fay, F E Fee
F I Fickie Fye F O Foe
Fickie Fye Foe F U Foo
Fickie Fye Foe Foo

Læse også:

DO-RE-MI

DO-RE-MI

Let’s start at the very beginning A very good place to start When you read …